همه کارها را فقط با یک لینک انجام دهید

لینکهای کوتاه، بیولینک منحصر به فرد ایجاد کنید و از تجزیه و تحلیل مناسب بازدیدکنندگان خود استفاده کنید

پروژه های نامحدود بسازید

با استفاده از پروژه ها براحتی لینک های خود را مدیریت کنید

صفحات بیولینک

یک صفحه بیولینک، منحصر به فرد برای خود ایجاد کنید ، با تنظیمات و پیاده سازی آسان

پلن خود را انتخاب کنید

برنامه خود را بر اساس نیازهای خود انتخاب کرده و دریافت کنید

شخصی
0 29000 0 تومان
پرداخت ماهانه پرداخت سالانه پرداخت مادام العمر
 • 1 Projects
 • 1 Pixels
 • 1 Biolink Pages
 • 1 Shortened Links
 • 1 Enabled Biolink Blocks
 • 1 Custom Domains
 • دامنه اضافه
 • Custom Back-half
 • Deep linking
 • Removable branding
 • Custom branding
 • Custom colors
 • Indepth Statistics
 • Custom Backgrounds
 • Verified Checkmark
 • Links scheduling & limiter
 • SEO Features
 • UTM Parameters
 • Social links
 • Extra Fonts
 • Password protection
 • Sensitive content
 • Leap link
 • No Ads
انتخاب پلن
کسب وکار
0 59000 0 تومان
پرداخت ماهانه پرداخت سالانه پرداخت مادام العمر
 • 2 Projects
 • 2 Pixels
 • 2 Biolink Pages
 • 3 Shortened Links
 • All Biolink Blocks
 • 1 Custom Domains
 • دامنه اضافه
 • Custom Back-half
 • Deep linking
 • Removable branding
 • Custom branding
 • Custom colors
 • Indepth Statistics
 • Custom Backgrounds
 • Verified Checkmark
 • Links scheduling & limiter
 • SEO Features
 • UTM Parameters
 • Social links
 • Extra Fonts
 • Password protection
 • Sensitive content
 • Leap link
 • No Ads
انتخاب پلن